ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อเรา:
icon Tel 02 676 4031-6,
092 665 8383,
099 189 9991

Social Development in the 2014 year

บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ในพื้นที่ต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดูแล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์และสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกล และพื้นที่ที่บริษัทเข้า ไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการบริจาคสิ่งของ ให้กับมูลนิธิ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมและโครงการนั้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของบริษัทฯ พนักงาน และชุมชน โดยมีโครงการที่สำคัญ ดังนี้.-

 • การพัฒนาสังคมในรอบปี 2562

  24 มีนาคม 2563 อ่านต่อ »
 • บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นเนล ได้จัดตั้งสำนักงานขายชั่วคราว โครงการ ทีเอฟดี2 บริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี1,2

  18 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ »
 • กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

  27 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ »
 • โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 1,000 โรงเรียน”

  27 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ »
 • โครงการ “ปลูกต้นไม้ พัฒนาชีวิต ลดมลพิษทางอากาศ”

  27 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ »
 •  บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

  27 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ »
 • โครงการ “สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงราย

  27 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ »
 • โครงการ “นิคมอุตสาหกรรม ส่งความสุข ให้ชุมชน”

  27 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ »